Zakres Usług
Dzieci i młodzież:
– Problemy wychowawcze, trudności szkolne (agresja, nieśmiałość),
– Zaburzenia zachowania i emocji (min. ADHD, tiki),
– Zaburzenia nastroju (depresja),
– Zaburzenia nerwicowe,
– Radzenie sobie ze stresem;

mgr Sylwia Nowak
Godziny przyjęć: Wtorek 14.30 – 18.00
Poradnictwo psychologiczne – dzieci, młodzież

Concepts.pl