Skip to content

Łódź, ul. Kusocińskiego 61

rejestracja@artmedis.com.pl

Centrum leczenia zawrotów głowy

KOMPLEKSOWA OPIEKA DLA PACJENTÓW Z ZAWROTAMI GŁOWY I ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI

Dr Marek Juszczak

specjalista neurolog

Dr n. med. Magdalena Janc

Fizjoterapeutka specjalizująca się w rehabilitacji  zaburzeń równowagi oraz zaburzeń narządu głosu.

Marek Juszczak – ZnanyLekarz.pl

Cennik:

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy – pierwsza wizyta (60 min):  400 zł
 • Leczenie zawrotów głowy – kolejna wizyta lekarska (30 min): 250 zł
 • Badanie błędników metodą vHIT250zł
 • Rehabilitacja –  1 sesja (60 min): 180 zł * (liczba potrzebnych sesji ustalana indywidualnie przez fizjoterapeutę i Pacjenta)

Jak wygląda diagnostyka i leczenie w Centrum Leczenia Zawrotów Głowy ARTMEDIS?

Z uwagi na czasochłonność diagnostyki koniecznej do kompleksowej oceny układu równowagi pierwszorazowa wizyta lekarska trwa minimum 60 minut (dwukrotność wizyty standardowej).

W trakcie pierwszej wizyty lekarskiej Pacjent może liczyć na:

 • przeprowadzenie szczegółowego i ukierunkowanego wywiadu (który w wielu przypadkach pozwala na wstępne ustalenie najbardziej prawdopodobnego rozpoznania)
 • analizę ewentualnej dokumentacji medycznej chorego
 • przeprowadzenie wnikliwego badania neurootologicznego w skład którego wchodzą:
 • badanie neurologiczne ukierunkowane przez dane z wywiadu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny chodu, w tym chodu tandemowego, prób móżdżkowych, oceny układu pozapiramidowego oraz oceny obwodowego układu nerwowego w kierunku polineuropatii (w tym badanie odruchów głębokich, czucia dotyku, temperatury, wibracji, czucia głębokiego)
 • test M-CTSIB z użyciem poduszki balansowej, oceniający całokształt funkcjonowania układu równowagi i jego poszczególnych składowych
 • szczegółowa ocena ewentualnego oczopląsu z różnicowaniem jego typu i pochodzenia (obwodowe vs ośrodkowe), niekiedy również z lokalizacją miejsca uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (na podstawie typu oczopląsu)
 • przyłóżkowy test HIT – oceniający funkcjonowanie błędników poprzez ocenę odruchu przedsionkowo-okoruchowego (VOR) przy stymulacji kanałów półkolistych bocznych
 • test HINTS będoący rozszerzeniem testu HIT (pomocny w odróżnianiu ośrodkowej przyczyny objawów od uszkodzenia obwodowego)
 • badanie ruchów wodzenia gałek ocznych (smooth pursuit) i konwergencji (ich zaburzenia wskazują na uszkodzenie ośrodkowe)
 • badanie sakad (w kierunku ich ew. zwolnienia, dysmetrii, ew. rozkojarzenia), których nieprawidłowości występują się w uszkodzeniach móżdżku i pnia mózgu
 • test wzrokowej supresji VOR – badający czynność móżdżku
 • przyłóżkowy test subiektywnej wzrokowej percepcji pionu (SVV) – oceniający funkcję narządów otolitowych (głównie łagiewki) w obrębie błędników lub uszkodzenie powiązanych z nimi struktur ośrodkowego układu nerwowego
 • badanie oczopląsu spontanicznego wykonywane po zniesieniu fiksacji przy użyciu specjalistycznych videogogli bezprzewodowych z kamerą podczerwieni
 • test HST(head-shake nystagmus test) – również wykonywany z użyciem videogogli, pomocny w wykrywaniu częściowo skompensowanej dysfunkcji błędnika (w okresie po ustąpieniu oczopląsu spontanicznego), a rzadziej również uszkodzenia móżdżku (ang. „perverted HSN„)
 • próby położeniowe (wykonywane po zniesieniu fiksacji z użyciem videogogli), t.j. próba Dix-Hallpike’a i próba McClure’a (supine roll test), które są kluczowymi testami do wykrywania łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPPV), a niekiedy również ośrodkowego oczopląsu położeniowego (CPN, spotykanego w uszkodzeniach móżdżku).
 • omówienie i dokładne wytłumaczenie choremu wyników badania neurootologicznego i płynących z niego wniosków diagnostycznych
 • w razie wykrycia BPPV w cenie wizyty zawarte jest również wykonanie odpowiednich manewrów terapeutycznych, które w większości przypadków powodują natychmiastową poprawę

Kolejne wizyty lekarskie trwają minimum 30 minut, służą m.in. analizie wyników ewentualnych badań dodatkowych, powtórzeniu wybranych elementów badania neurootologicznego, ocenie efektów wdrożonego leczenia i jego modyfikacji, a ich przebieg jest bardzo indywidualny, dostosowany do potrzeb Pacjenta.

 

Badanie błędnika metodą VHIT (Video Head Impulse Test) – nowoczesna metoda diagnostyczna oceny funkcji obwodowego narządu równowagi jako jedyna umożliwia rejestrację odpowiedzi każdego z łącznie 6 kanałów półkolistych obu błędników.

Jak należy się przygotować do badania VHIT?

1. Na 2 dni przed badaniem należy odstawić leki: – tłumiące czynność błędnika (takie jak dimenhydrynat (składnik czynny Aviomarinu lub preparatów złożonych takich jak Artigo, czy Symtiver), czy difenhydramina (Nodisen, Apap Noc). Jeżeli to możliwe nie należy też być pod wpływem leków uspokajających i nasennych z grupy benzodiazepin, które również mają działanie westybulosupresyjne (jednak jeżeli są one przyjmowane codziennie nie należy ich odstawiać nagle). Niektóre neuroleptyki o właściwościach tłumiących błędnik, takie jak tietylperazyna (Torecan), czy prometazyna (Diphergan, Polfergan) również powinny zostać odstawione na 2 dni przed badaniem.

2. Nie jest konieczne odstawianie leków: – betahistyny (występującej pod nazwami np. Betaserc, Polvertic, Histigen, Vestibo, Lavistina), – tzw leków naczyniowych zawierających np. winpocetynę, czy nicergolinę i – nootropowych (zawierających piracetam), gdyż nie hamują one czynności błędnika.

3. Ważne: kobiety zgłaszające się na badanie VHIT proszone są o zmycie wcześniej makijaż z oczu – ciemne kreski na powiekach, jak też ciemne, pogrubione, długie i wyraziste rzęsy mogą uniemożliwić przeprowadzenie badania. Zalecenie to wynika z ograniczeń technicznych komputerowego systemu rejestracji ruchu oka, który w takich sytuacjach miewa trudności z prawidłowym śledzeniem źrenicy.

Po postawieniu rozpoznania (na pierwszej lub kolejnej wizycie) wdrażane jest leczenie farmakologiczne (lub ew. stosowane są manewry terapeutyczne), a w razie potrzeby, chory otrzymuje skierowanie na rehabilitację, której program, czas trwania i inne szczegóły ustala z naszym fizjoterapeutą, dr n. med. Magdalena Janc.


Jakie metody rehabilitacji są stosowane w Centrum Leczenia Zawrotów Głowy Artmedis?

Metody rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi są dobierane indywidualnie, zależą od rozpoznania oraz możliwości pacjenta. W Naszym Centrum do usprawnianie zaburzeń równowagi wykorzystywane są;

 • Metoda rehabilitacji przedsionkowej (vestibular rehabilitation therapy- VRT)
 • Metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (proprioceptive neuromuscular facilitation-PNF)
 • Trening w warunkach optokinezy
 • Platforma balansowa z biofeedbackiem
 • Manewry repozycyjne
 • Trening funkcjonalny w pełnej asekuracji

W przypadku zaburzeń pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego) rehabilitacja prowadzona jest według wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii sekcji neurologicznej (APTA) z 2021 roku w procesie usprawniania wykorzystywane są następujące komponenty:

– Ćwiczenia stabilizacji spojrzenia (VOR)

– Ćwiczenia równoważne

– Reedukacja chodu

Okres trwania rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest zależny od rodzaju fazy, w której rozpoczyna się usprawnianie oraz od rodzaju uszkodzenia obwodowej części układu przedsionkowego. Zalecenia obejmują udział pacjenta w co najmniej 1-2 sesjach nadzorowanych przez fizjoterapeutę w ciągu tygodnia przez okres od 4-12 tygodni oraz wykonywanie samodzielnych ćwiczeń minimum 3 razy dziennie przez 20 minut.