KOMPLEKSOWA OPIEKA DLA PACJENTÓW Z ZAWROTAMI GŁOWY I ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI

Dr Marek Juszczak    umów wizytę  lub  

specjalista neurolog

Dr n. med. Magdalena Janc

Fizjoterapeutka specjalizująca się w rehabilitacji  zaburzeń równowagi oraz zaburzeń narządu głosu.


Jak wygląda diagnostyka i leczenie w Centrum Leczenia Zawrotów Głowy ARTMEDIS?

Z uwagi na czasochłonność diagnostyki koniecznej do kompleksowej oceny układu równowagi pierwszorazowa wizyta lekarska trwa minimum 60 minut (dwukrotność wizyty standardowej).

W trakcie pierwszej wizyty lekarskiej Pacjent może liczyć na:

 • przeprowadzenie szczegółowego i ukierunkowanego wywiadu (który w wielu przypadkach pozwala na wstępne ustalenie najbardziej prawdopodobnego rozpoznania)
 • analizę ewentualnej dokumentacji medycznej chorego
 • przeprowadzenie wnikliwego badania neurootologicznego w skład którego wchodzą:
 • badanie neurologiczne ukierunkowane przez dane z wywiadu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny chodu, w tym chodu tandemowego, prób móżdżkowych, oceny układu pozapiramidowego oraz oceny obwodowego układu nerwowego w kierunku polineuropatii (w tym badanie odruchów głębokich, czucia dotyku, temperatury, wibracji, czucia głębokiego)
 • test M-CTSIB z użyciem poduszki balansowej, oceniający całokształt funkcjonowania układu równowagi i jego poszczególnych składowych
 • szczegółowa ocena ewentualnego oczopląsu z różnicowaniem jego typu i pochodzenia (obwodowe vs ośrodkowe), niekiedy również z lokalizacją miejsca uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (na podstawie typu oczopląsu)
 • przyłóżkowy test HIT – oceniający funkcjonowanie błędników poprzez ocenę odruchu przedsionkowo-okoruchowego (VOR) przy stymulacji kanałów półkolistych bocznych
 • test HINTS będoący rozszerzeniem testu HIT (pomocny w odróżnianiu ośrodkowej przyczyny objawów od uszkodzenia obwodowego)
 • badanie ruchów wodzenia gałek ocznych (smooth pursuit) i konwergencji (ich zaburzenia wskazują na uszkodzenie ośrodkowe)
 • badanie sakad (w kierunku ich ew. zwolnienia, dysmetrii, ew. rozkojarzenia), których nieprawidłowości występują się w uszkodzeniach móżdżku i pnia mózgu
 • test wzrokowej supresji VOR – badający czynność móżdżku
 • przyłóżkowy test subiektywnej wzrokowej percepcji pionu (SVV) – oceniający funkcję narządów otolitowych (głównie łagiewki) w obrębie błędników lub uszkodzenie powiązanych z nimi struktur ośrodkowego układu nerwowego
 • badanie oczopląsu spontanicznego wykonywane po zniesieniu fiksacji przy użyciu specjalistycznych videogogli bezprzewodowych z kamerą podczerwieni
 • test HST(head-shake nystagmus test) – również wykonywany z użyciem videogogli, pomocny w wykrywaniu częściowo skompensowanej dysfunkcji błędnika (w okresie po ustąpieniu oczopląsu spontanicznego), a rzadziej również uszkodzenia móżdżku (ang. „perverted HSN„)
 • próby położeniowe (wykonywane po zniesieniu fiksacji z użyciem videogogli), t.j. próba Dix-Hallpike’a i próba McClure’a (supine roll test), które są kluczowymi testami do wykrywania łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPPV), a niekiedy również ośrodkowego oczopląsu położeniowego (CPN, spotykanego w uszkodzeniach móżdżku).
 • omówienie i dokładne wytłumaczenie choremu wyników badania neurootologicznego i płynących z niego wniosków diagnostycznych
 • w razie wykrycia BPPV w cenie wizyty zawarte jest również wykonanie odpowiednich manewrów terapeutycznych, które w większości przypadków powodują natychmiastową poprawę

Kolejne wizyty lekarskie trwają minimum 30 minut, służą m.in. analizie wyników ewentualnych badań dodatkowych, powtórzeniu wybranych elementów badania neurootologicznego, ocenie efektów wdrożonego leczenia i jego modyfikacji, a ich przebieg jest bardzo indywidualny, dostosowany do potrzeb Pacjenta.

Po postawieniu rozpoznania (na pierwszej lub kolejnej wizycie) wdrażane jest leczenie farmakologiczne (lub ew. stosowane są manewry terapeutyczne), a w razie potrzeby, chory otrzymuje skierowanie na rehabilitację, której program, czas trwania i inne szczegóły ustala z naszym fizjoterapeutą, dr n. med. Magdalena Janc.

Jakie metody rehabilitacji są stosowane w Centrum Leczenia Zawrotów Głowy Artmedis?

Metody rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi są dobierane indywidualnie, zależą od rozpoznania oraz możliwości pacjenta. W Naszym Centrum do usprawnianie zaburzeń równowagi wykorzystywane są;

 • Metoda rehabilitacji przedsionkowej (vestibular rehabilitation therapy- VRT)
 • Metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (proprioceptive neuromuscular facilitation-PNF)
 • Trening w warunkach optokinezy
 • Platforma balansowa z biofeedbackiem
 • Manewry repozycyjne
 • Trening funkcjonalny w pełnej asekuracji

W przypadku zaburzeń pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego) rehabilitacja prowadzona jest według wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii sekcji neurologicznej (APTA) z 2021 roku w procesie usprawniania wykorzystywane są następujące komponenty:

– Ćwiczenia stabilizacji spojrzenia (VOR)

– Ćwiczenia równoważne

– Reedukacja chodu

Okres trwania rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest zależny od rodzaju fazy, w której rozpoczyna się usprawnianie oraz od rodzaju uszkodzenia obwodowej części układu przedsionkowego. Zalecenia obejmują udział pacjenta w co najmniej 1-2 sesjach nadzorowanych przez fizjoterapeutę w ciągu tygodnia przez okres od 4-12 tygodni oraz wykonywanie samodzielnych ćwiczeń minimum 3 razy dziennie przez 20 minut.

 


Cennik:

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy – pierwsza wizyta (60 min):  300 zł
 • Leczenie zawrotów głowy – kolejna wizyta lekarska (30 min): 200 zł
 • Badanie błędników metodą vHIT: 180zł
 • Rehabilitacja –  1 sesja (60 min): 150 zł * (liczba potrzebnych sesji ustalana indywidualnie przez fizjoterapeutę i Pacjenta)

Concepts.pl