Skip to content

Łódź, ul. Kusocińskiego 61

rejestracja@artmedis.com.pl

Czerniak – to widzę!

Baner czerniak to widzę

NZOZ ARTMEDIS w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Profilaktyki
Nowotworowej Skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców
województwa łódzkiego „Czerniak – to widzę” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej na temat nowotworów skóry, profilaktyki, czynników ryzyka i badań dermatoskopem oraz wideomdermatoskopem dowiesz się na stonie www.czerniaktowidze.com. Zapraszamy! 

fepr
rp
wl
Logo-UE

Dla kogo?

Program jest skierowany dla osób w wieku 18-64 , aktywnych zawodowo oraz mieszkających,
pracujących lub uczących się na terenie Łodzi lub powiatów: pabianickiego, łaskiego,
zduńskowolskiego, sieradzkiego, mających podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory skóry
lub reprezentujących grupy zawodowe w największym stopniu narażone na czynnik rakotwórczy w
postaci promieniowania UV. Do tych grup zawodowych można zatem zaliczyć osoby zatrudnione w
rolnictwie, budownictwie, leśnictwie czy też łowiectwie.
Ponadto Projekt adresowany jest do specjalistów świadczących usługi medyczne, kosmetyczne,
rehabilitacyjne, mogących propagować profilaktykę czerniaka
Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych
na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia lub najbardziej bliskich powrotowi na
rynek pracy w wyniku udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Cele programu

Głównym celem Projektu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej
1150 mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów: pabianickiego, zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego
będących w grupie podwyższonego ryzyka (w tym zawodowego) zachorowania na nowotwory skóry –
w wyniku wdrożenia (do 30.09.2023r.) przez podmioty działalności leczniczej: ARTMEDIS S.c. w
partnerstwie z ESKULAP S.c. „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym
uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców woj. łódzkiego”
Dodatkowym celem Projektu jest podniesienie wiedzy, świadomości i w efekcie zmiana zachowań
mieszkańców ww. powiatów i m. Łodzi, w kierunku eliminowania czynników ryzyka zachorowania na
nowotwory skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.

Eskulap-banner

Kryteria kwalifikacji do projektu:

– Miejsce zamieszkania, wykonywania aktywności zawodowej lub naukowej: miasto Łódź oraz
powiaty: pabianicki, zduńskowolski, łaski i sieradzki ( osoby aktywne zawodowo lub deklarujące
powrót na rynek pracy)
– Wiek: 18-39 ( dla których opalanie jest formą rekreacji i sposobem na dbanie o młody wygląd )
– Wiek: 40-64 ( osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nowotworów
skóry lub ryzyka zawodowego czyli zatrudnione w rolnictwie, budownictwie, leśnictwie,
rybołówstwie czy też łowiectwie)
– Specjaliści świadczący usługi medyczne, kosmetyczne, rehabilitacyjne, którzy chcą propagować
profilaktykę czerniaka, poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Kryteria wyłączenia z projektu:

– osoby, które mają zdiagnozowany nowotwór skóry
– osoby, które uczestniczą w Programie ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolskim programie
profilaktyki nowotworów skóry lub innym wojewódzkim Programie z tego zakresu
– osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszły konsultację dermatologiczną i/lub badanie
dermatoskopem/wideodermatoskopem w ramach NFZ

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon: 789-042-009
e-mail: projektunia@artmedis.com.pl

Dokumenty dla pacjenta:

KARTA RYZYKA

HARMONOGRAM WSPARCIA (WIZYTY)

HARMONOGRAM WSPARCIA (SZKOLENIA)

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z warsztatów
edukacyjnych, które wyjaśnią negatywne skutki opalania i korzystania ze sztucznego
promieniowania UV – solarium, wskażą sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania.
W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu.
Czas trwania projektu od 01.04.2022r. do 30.09.2023r.