Skip to content

Łódź, ul. Kusocińskiego 61

rejestracja@artmedis.com.pl

Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu dla absolwentów studiów, w tym studiów podyplomowych na kierunku zdrowie publiczne lub
promocja zdrowia lub osoby uprawnione do udzielania świadczeń w dziedzinie
dermatologii lub onkologii (lekarz dermatolog, onkolog, chirurg onkolog).

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Centrum medyczne Artmedis

94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 61

tel. 690-890-520

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego z dnia 18.07.2022 o otwartym naborze absolwentów studiów, w tym studiów podyplomowych na kierunku zdrowie publiczne lub promocja zdrowia lub osoby uprawnione do udzielania świadczeń w dziedzinie dermatologii lub onkologii (lekarz dermatolog, onkolog, chirurg onkolog) na edukację osób w wieku 40-64 lata w ramach projektu Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Łodzi oraz powiatów pabianickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego i łaskiego”.

Do przeprowadzenia szkolenia zostali wybrani następujący partnerzy:

 1. Aleksandra Pietrzak – przeprowadzenie szkoleń.

 

Prace komisji zakończono: 29 lipca godzina 12:00

Data umieszczenia na stronie internetowej: 1 sierpnia godzina 15:30

fepr
rp
wl
Logo-UE

OGŁOSZENIE

Konkurs dla absolwentów studiów, w tym studiów podyplomowych na kierunku zdrowie publiczne lub
promocja zdrowia lub osoby uprawnione do udzielania świadczeń w dziedzinie
dermatologii lub onkologii (lekarz dermatolog, onkolog, chirurg onkolog).

Przedmiotem konkursu są następujące działania edukacyjne:

 • Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób w wieku 40-64 lata w ramach projektu Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Łodzi oraz powiatów pabianickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego i łaskiego”.

 • Osoba prowadząca warsztaty udzieli konsultacji i porady edukacyjnej, w tym:

– wyjaśni negatywne skutki opalania i korzystania ze sztucznego promieniowania UV – solarium;- wskaże sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania;
– udzieli szczegółowego instruktażu samobadania skóry;
– udzieli, adekwatnie do wieku, płci i czynników ryzyka, informacji na temat dostępności programów profilaktycznych na terenie woj. łódzkiego i wskaże źródła informacji o systemie
opieki zdrowotnej w Polsce.

Szczegóły:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz przeprowadzenie cyklu 37 szkoleń po 2h zegarowe  dla pacjentów w grupie wiekowej 40-64 lata z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w zakresie:

– zaleceń WHO dotyczących ekspozycji na promieniowanie UV (słońce, solaria) i ochrony przed tym promieniowaniem

– samobadania skóry

– profilaktyki chorób skóry

 • Oferty szkoleniowe mogą składać absolwenci studiów, w tym studiów podyplomowych na kierunku zdrowie publiczne lub promocja zdrowia lub osoby uprawnione do udzielania świadczeń w dziedzinie dermatologii lub onkologii (lekarz dermatolog, onkolog, chirurg onkolog) posiadający wiedzę merytoryczną i doświadczenie wystarczające do prowadzenia warsztatów.

Czas trwania umowy od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 28 lipca 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą elektroniczną na adres projektunia@artmedis.com.pl w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs na działania edukacyjne w ramach programu „CZERNIAK TO WIDZĘ”.

Oferty winny zawierać opis oferty szkoleniowej dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców wraz z cenami. Rozpatrzenie ofert nastąpi 29 lipca 2022 o godz. 18. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 18 lipca godzina 16:00

fepr
rp
wl
Logo-UE

Zapraszamy lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z profilaktyki nowotworów skóry!

Data aktualizacji na stronie internetowej: 29 maja godzina 16:00

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ZGŁOSZENIA! ZAPISANY JEST JUŻ KOMPLET UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

W związku z realizacją przez „ARTMEDIS” SPÓŁKA CYWILNA IZABELA DUBIAK, RENATA KOZICZAK, EDYTA PANKOWSKA-PRYT, BEATA ROSIAK projektu nr Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów  sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego i łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program czterodniowego szkolenia:

 • 31.052022 – ryzyka występowania nowotworów skóry – 6h,
 • 1.06.2022 – profilaktyki nowotworów skóry – 6h,
 • 2.06.2022 – zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii – 6h,
 • 3.06.2022 – edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry – 6h

grupa docelowa  – 6 lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych z obszaru realizacji projektu tj. powiaty łódzki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, którzy na co dzień pracują z aktywnym zawodowo pacjentem i działają z uważnością i dbałością o najwyższe dobro pacjenta.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry. Uczestnicy szkolenia po zakończeniu otrzymają odpowiednie zaświadczenia a także pakiet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych.

Planowany termin szkolenia to: 31.05. – 03.06.2022r.

Termin ten może ulec zmianie. Zachęcamy do zapisów drogą mailową: projektunia@artmedis.com.pl, telefoniczną 789-042-009, bądź osobiście w Biurze Projektu „Czerniak to widzę” gabinet nr.14 – przychodnia ARTMEDIS.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – aktualna liczba wolnych miejsc – 0.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 20 maja godzina 10:00

fepr
rp
wl
Logo-UE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA LEKARZY DERMATOLOGÓW, ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH NA EDUKACJĘ KADR MEDYCZNYCH ORAZ KADRY BEAUTY I REHABILITANTÓW

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Centrum medyczne Artmedis

94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 61

tel. 690-890-520

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego z dnia 26.04.2022 o otwartym naborze lekarzy dermatologów, onkologów i chirurgów onkologicznych na edukację kadr medycznych oraz kadry beauty i rehabilitantów.

Do przeprowadzenia szkolenia zostali wybrani następujący partnerzy:

 1. Dr n. med. Katarzyna Kondras – szkolenia kadr medycznych.
 2. Dr n. med. Anna Chruściel – szkolenia kadr branży beauty i rehabilitantów.

 

Prace komisji zakończono: 16 maja godzina 12:00

Data umieszczenia na stronie internetowej: 16 maja godzina 15:30

fepr
rp
wl
Logo-UE

Jeżeli należysz do branży beauty lub jesteś rehabilitantem zgłoś się na bezpłatne szkolenia z profilaktyki nowotworów skóry!

 

W związku z realizacją przez „ARTMEDIS” SPÓŁKA CYWILNA IZABELA DUBIAK, RENATA KOZICZAK, EDYTA PANKOWSKA-PRYT, BEATA ROSIAK projektu Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów  sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego i łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zostanie przeprowadzone czterodniowe szkolenie w tematach:

 • ryzyka występowania nowotworów skóry – 6h,
 • profilaktyki nowotworów skóry – 6h,
 • zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii – 6h,
 • edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry – 6h

 

dla grupy docelowej 12 osób działających w branży beauty i rehabilitacji z obszaru realizacji projektu tj. powiaty łódzki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, które na co dzień pracują z aktywnym zawodowo pacjentem, wykonują czynności w obrębie skóry i mają wysoką świadomość szkodliwości promieniowania UV, chcą podnosić swoje kwalifikacje, działają z uważnością i dbałością o najwyższe dobro pacjenta.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry. Uczestnicy szkolenia po ich zakończeniu otrzymają odpowiednie zaświadczenia a także pakiet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych.

Planowany termin szkolenia to: 23-26.05.2022.

Termin ten może ulec zmianie. Zachęcamy do zapisów drogą mailową: projektunia@artmedis.com.pl bądź osobiście w Biurze Projektu „Czerniak to widzę” gabinet nr.14 – przychodnia ARTMEDIS.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – aktualna liczba wolnych miejsc – 0.

 

Data umieszczenia na stronie internetowej: 12 maja godzina 10:00

fepr
rp
wl
Logo-UE

KONKURS DLA LEKARZY DERMATOLOGÓW, ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH NA EDUKACJĘ KADR MEDYCZNYCH ORAZ KADRY BEAUTY I REHABILITANTÓW

Przedmiotem konkursu są następujące działania edukacyjne:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek POZ (lekarze rodzinni/kadra medyczna/personel POZ) oraz pracowników branży beauty i rehabilitantów w ramach projektu Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Łodzi oraz powiatów pabianickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego i łaskiego”.
 2. SZCZEGÓŁY: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dostosowanego stopniem zaawansowania do każdej z 3 grup odbiorców:
 • Lekarze POZ (4 dni po 6h) – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 • Branża Beauty (4 dni po 6h)  – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 • Rehabilitanci (4 dni po 6h)  – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 1. Oferty szkoleniowe mogą składać lekarze specjaliści w zakresie dermatologii i wenerologii, onkologii i chirurgii onkologicznej posiadających wiedzę merytoryczną i doświadczenie w edukacji personelu medycznego z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka.

Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych (szkolenie dla lekarz POZ oraz branży beauty/rehabilitantów).

Czas trwania umowy od dnia 23 maja 2022 roku do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Termin wysyłania zgłoszeń został wydłużony do 16 maja 2022 roku do godziny 9:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 6 maja 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs na działania edukacyjne w ramach programu „CZERNIAK TO WIDZĘ”.

Oferty winny zawierać opis oferty szkoleniowej dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców wraz z cenami. Rozpatrzenie ofert nastąpi 16 maja 2022 o godz. 18. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 28 kwietnia godzina 15:40

fepr
rp
wl
Logo-UE

DLA LEKARZY DERMATOLOGÓW, ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH

W związku z realizacją przez „ARTMEDIS” SPÓŁKA CYWILNA IZABELA DUBIAK, RENATA KOZICZAK, EDYTA PANKOWSKA-PRYT, BEATA ROSIAK projektu nr Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów  sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego i łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na:

 1. Udział w audycjach radiowych dotyczących kampanii świadomościowej na temat profilaktyki nowotworów skóry.
 2. Merytoryczne opracowanie broszur edukacyjnych oraz artykułów do pras lokalnych w zakresie profilaktyki nowotworów skóry.

Realizacja wyżej wymienionych zadań przewidywana jest w okresie 04-08.2022.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 8 kwietnia 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą elektroniczną na maila: projektunia@artmedis.com.pl.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 30 marca godzina 15:00.

fepr
rp
wl
Logo-UE

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ŚWIADOMOŚCIOWYCH

W związku z realizacją przez „ARTMEDIS” SPÓŁKA CYWILNA IZABELA DUBIAK, RENATA KOZICZAK, EDYTA PANKOWSKA-PRYT, BEATA ROSIAK projektu nr Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów  sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego i łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są następujące działania:

 1. Uruchomienie i prowadzenie profilu programu w mediach społecznościowych takich jak facebook i instagram (cotygodniowa aktualizacja).
 2. Zapewnienie profesjonalnego wizerunku kampanii przekazu.
 3. Koordynowanie treści przekazów medialnych.
 4. Ukierunkowanie przekazu na potrzeby poszczególnych grup odbiorców.
 5. Organizacja i koordynacja akcji świadomościowych.

Czas trwania umowy od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku z możliwością przedłużenia umowy na rok 2023 (kwiecień – sierpień).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 kwietnia 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą elektroniczną na maila: projektunia@artmedis.com.pl. 5 kwietnia zostanie ogłoszona wybrana oferta.

Termin wysyłania zgłoszeń został wydłużony do 11 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 28 marca godzina 16:00

fepr
rp
wl
Logo-UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez „ARTMEDIS” SPÓŁKA CYWILNA IZABELA DUBIAK, RENATA KOZICZAK, EDYTA PANKOWSKA-PRYT, BEATA ROSIAK projektu nr Nr RPLD.10.03.02-10-0016/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów  sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego i łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  prosimy o przedstawienie oferty na:

 • Utworzenie
 • Obsługę techniczną
 • Domenę
 • Hosting strony internetowej projektu

Wymagana jest:

 • responsywność strony
 • standard WCAG 2.0
 • elementy interaktywne
 • kontrola grafiki i pozycjonowania

Termin wykonania usługi do 30 kwietnia 2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 kwietnia 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą elektroniczną na maila: projektunia@artmedis.com.pl. 5 kwietnia zostanie ogłoszona wybrana oferta w biurze projektu i na tablicy informacyjnej przychodni Artmedis.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 28 marca godzina 15:40

fepr
rp
wl
Logo-UE