W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 poniżej zamieszczamy obowiązujące klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Artmedis
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób objetych monitoringiem wizyjnym

Concepts.pl