Zapraszamy lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z profilaktyki nowotworów skóry!

Data aktualizacji na stronie internetowej: 29 maja godzina 16:00

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ZGŁOSZENIA! ZAPISANY JEST JUŻ KOMPLET UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Szkolenie realizowane jest w ramach programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego: „Czerniak – to widzę!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Łódzkiego w latach 2014-2020

Program czterodniowego szkolenia:

 • 31.052022 – ryzyka występowania nowotworów skóry – 6h,
 • 1.06.2022 – profilaktyki nowotworów skóry – 6h,
 • 2.06.2022 – zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii – 6h,
 • 3.06.2022 – edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry – 6h

 

grupa docelowa  – 6 lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych z obszaru realizacji projektu tj. powiaty łódzki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, którzy na co dzień pracują z aktywnym zawodowo pacjentem i działają z uważnością i dbałością o najwyższe dobro pacjenta.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry. Uczestnicy szkolenia po zakończeniu otrzymają odpowiednie zaświadczenia a także pakiet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych.

Planowany termin szkolenia to: 31.05. – 03.06.2022r.

Termin ten może ulec zmianie. Zachęcamy do zapisów drogą mailową: projektunia@artmedis.com.pl, telefoniczną 789-042-009, bądź osobiście w Biurze Projektu „Czerniak to widzę” gabinet nr.14 – przychodnia ARTMEDIS.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – aktualna liczba wolnych miejsc – 0.

Data umieszczenia na stronie internetowej: 20 maja godzina 10:00

      

 

Jeżeli należysz do branży beauty lub jesteś rehabilitantem zgłoś się na bezpłatne szkolenia z profilaktyki nowotworów skóry!

 

Szkolenie realizowane jest w ramach programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego: „Czerniak – to widzę!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Łódzkiego w latach 2014-2020

Zostanie przeprowadzone czterodniowe szkolenie w tematach:

 • ryzyka występowania nowotworów skóry – 6h,
 • profilaktyki nowotworów skóry – 6h,
 • zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii – 6h,
 • edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry – 6h

 

dla grupy docelowej 12 osób działających w branży beauty i rehabilitacji z obszaru realizacji projektu tj. powiaty łódzki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, które na co dzień pracują z aktywnym zawodowo pacjentem, wykonują czynności w obrębie skóry i mają wysoką świadomość szkodliwości promieniowania UV, chcą podnosić swoje kwalifikacje, działają z uważnością i dbałością o najwyższe dobro pacjenta.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry. Uczestnicy szkolenia po ich zakończeniu otrzymają odpowiednie zaświadczenia a także pakiet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych.

Planowany termin szkolenia to: 23-26.05.2022.

Termin ten może ulec zmianie. Zachęcamy do zapisów drogą mailową: projektunia@artmedis.com.pl bądź osobiście w Biurze Projektu „Czerniak to widzę” gabinet nr.14 – przychodnia ARTMEDIS.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – aktualna liczba wolnych miejsc – 0.

 

Data umieszczenia na stronie internetowej: 12 maja godzina 10:00

      

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA LEKARZY DERMATOLOGÓW, ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH NA EDUKACJĘ KADR MEDYCZNYCH ORAZ KADRY BEAUTY I REHABILITANTÓW

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Centrum medyczne Artmedis

94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 61

tel. 690-890-520

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego z dnia 26.04.2022 o otwartym naborze lekarzy dermatologów, onkologów i chirurgów onkologicznych na edukację kadr medycznych oraz kadry beauty i rehabilitantów.

Do przeprowadzenia szkolenia zostali wybrani następujący partnerzy:

 1. Dr n. med. Katarzyna Kondras – szkolenia kadr medycznych.
 2. Dr n. med. Anna Chruściel – szkolenia kadr branży beauty i rehabilitantów.

 

Prace komisji zakończono: 16 maja godzina 12:00

Data umieszczenia na stronie intetnetowej: 16 maja godzina 15:30

      

 

OGŁOSZENIE

KONKURS DLA LEKARZY DERMATOLOGÓW, ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH NA EDUKACJĘ KADR MEDYCZNYCH ORAZ KADRY BEAUTY I REHABILITANTÓW

Przedmiotem konkursu są następujące działania edukacyjne:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek POZ (lekarze rodzinni/kadra medyczna/personel POZ) oraz pracowników branży beauty i rehabilitantów w ramach projektu nr RPLD.10.03.02-IŻ.00-10-0001/20 o nazwie „CZERNIAK TO WIDZĘ – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców powiatu pabianickiego, zgierskiego i łaskiego”.
 2. SZCZEGÓŁY: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dostosowanego stopniem zaawansowania do każdej z 3 grup odbiorców:
 • Lekarze POZ (4 dni po 6h) – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 • Branża Beauty (4 dni po 6h)  – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 • Rehabilitanci (4 dni po 6h)  – szkolenie na temat ryzyka występowania nowotworów skóry 6h, profilaktyki nowotworów skóry 6h, zastosowanie dermatoskopii/wideodermatoskopii 6h, edukacja pacjentów w kierunku samobadania skóry 6h
 1. Oferty szkoleniowe mogą składać lekarze specjaliści w zakresie dermatologii i wenerologii, onkologii i chirurgii onkologicznej posiadających wiedzę merytoryczną i doświadczenie w edukacji personelu medycznego z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka.

Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych (szkolenie dla lekarz POZ oraz branży beauty/rehabilitantów).

Czas trwania umowy od dnia 23 maja 2022 roku do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Termin wysyłania zgłoszeń został wydłużony do 16 maja 2022 roku do godziny 9:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 6 maja 2022 roku do godziny 9.00, w biurze projektu w pokoju nr 14 lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs na działania edukacyjne w ramach programu „CZERNIAK TO WIDZĘ”.

Oferty winny zawierać opis oferty szkoleniowej dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców wraz z cenami. Rozpatrzenie ofert nastąpi 16 maja 2022 o godz. 18. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Data umieszczenia na stronie internetowej: 28 kwietnia godzina 15:40

      

 

Nowi specjaliści w naszej przychodni:

19
STY
2022

Dr n. med. Magdalena Janc

Fizjoterapeuta, Rehabilitacja Przedsionkowa
06
STY
2021

Dr Dagmara Mrowicka

Specjalista chorób oczu
02
LIS
2020

Dr Irmina Urbanek

Kardiologia, próba wysiłkowa

NOWOŚĆ!!! CENTRUM LECZENIA ZAWROTÓW GŁOWY ARTMEDIS

Zapraszamy do nowootwartego CENTRUM LECZENIA ZAWROTÓW GŁOWY ARTMEDIS
Naszą misją jest poprawa komfortu życia pacjentów z zaburzeniami równowagi i pomoc w ich szybkim powrocie do zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej
W jednej lokalizacji otrzymacie Państwo kompleksową opiekę (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja)
Zapewniamy opiekę specjalistów w zakresie neurologii i fizjoterapii z wieloletnim DOŚWIADCZENIEM w leczeniu zawrotów głowy
Kładziemy największy nacisk na właściwą DIAGNOZĘ ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu z pacjentem, badania przedmiotowego z uwzględnieniem szeregu testów neurootologicznych
Zapewniamy leczenie z wykorzystaniem manewrów terapeutycznych i rehabilitacji przedsionkowej

Umów się na wizytę

Więcej informacji na temat wizyt w Centrum Leczenia Zawrotów Głowy Artmedis

Concepts.pl